Próbki

Odbudowa zębów przednich szczęki górnej światłoutwardzalnym kompozytem ceramiczno-polimerowym

Korekcja diastemy między siekaczami centralnymi górnymi światłoutwardzalnym kompozytem ceramiczno-polimerowym

Odbudowa zęba siecznego centralnego lewego szczęki górnej implantem tytanowym śródkanałowym i koroną pełnoceramiczną

Odbudowa siekacza bocznego prawego szczęki górnej implantem tytanowym śródkostnym i koroną ceramiczno-metalową

Odbudowa uzębienia szczęki dolnej implantami tytanowymi śródkostnymi i mostem ceramiczno-metalowym przykręcanym

Odbudowa siekaczy górnych koronami cyrkoniowo-ceramicznymi w CAD/CAM